1396/03/09
معرفی مدیرکل مدیریت بحران

مدیرکل مدیریت بحران  : مهندس کیامرث حاجی زاده 
تحصیلات  : مهندسی آب - کارشناس ارشد مدیریت آموزشی - دانشجوی مقطع دکتری مدیریت آموزشی 

سوابق اجرایی :
-  مدیربیمارستان شهرستان باغملک ( سال 1376)

- رییس مرکزبهداشت شهرستان امیدیه (79-77)

- مدیربیمارستان آیت الله طالقانی اهواز ( 80-79)

- مدیربیمارستان امام خمینی اهواز ( 81-80)

- معاون اداره کل انتقال خون خوزستان و مدیربیمارستان فوق تخصصی شفای اهواز ( 85-82)

- مدیرمرکزارتباط مردم و دولت ( سامد استانداری خوزستان ) ( 95-93)

- همزمان رییس هیات ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضای استان خوزستان 

- مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند درامور سلامت 

-سرپرست اداره کل  مدیریت بحران استانداری خوزستان (ازاسفند ماه 95 سرگرم خدمت می باشد..)

سوابق فرهنگی :

- عضو شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

- عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز 

- عضو شورای مرکزی کارگزاران استان خوزستان ازابتدا تاکنون 

- مدیرعامل بنیاد بیماران خاص استان خوزستان ( سازمان خیریه مردم نهاد ) 

 

مدیرکل