1395/11/04
معرفی مدیرکل مدیریت بحران

مدیر کل مدیریت بحران  :  هاشم بالدی
تحصیلات  : فوق لیسانس مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
سوابق اجرایی   :
-    مسئول دفتر فنی پروژه محوطه سازی اداره بندرخرمشهر
-    مدیر مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک اهواز و مطالعات خطوط 2 و 3 و 4 قطارشهری اهواز
-    کارشناس ارشد اجرایی پروژه خط 1 قطار شهری اهواز
-    کارشناس ارشد مطالعات فاز 1 و 2 خط 2  قطارشهری اهواز
-    مجری  پل هشتم اهواز
-    مجری پل تقاطع غیر همسطح شهرک نفت
-    رییس اداره راه وشهرسازی شهرستان شادگان
-    رییس اداره راه وشهرسازی شهرستان  خرمشهر
-    مدیرکل مدیریت بحران استان

مدیرکل