تماس با اداره کل مدیریت بحران استان

آدرس: استان خوزستان – اهواز – خیابان فلسطین – مقابل جمعیت هلال احمر خوزستان – استانداری خوزستان – اداره کل مدیریت بحران استان
کدپستی : ۴۵۱۴۱ – ۶۱۳۳۶
تلفن های تماس مستقیم : ۷۰-۳۳۳۶۴۵۶۹ –۰۶۱  نمابر اداره کل : ۳۳۳۶۳۷۹۴-۰۶۱
تلفنخانه استانداری :     ۹-۳۳۶۷۳۰۱ – ۰۶۱
آدرس پست الکترونیکی : bohran@ostan-kz.ir