معرفی مدیرکل مدیریت بحران

مدیرکل مدیریت بحران:

امید بن عباس

تحصیلات  :

کارشناسی مهندسی اجرایی، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

سوابق اجرایی :

مدیر کل امور اقتصادی استانداری خوزستان
فرماندار شهرستان دزفول