هشدارمدیرکل مدیریت بحران خوزستان نسبت به وقوع پدیده گردوغبارووزش بادشدیددرسطح استان

 مدیرکل مدیریت بحران خوزستان در اطلاعیه ای نسبت به وقوع پدیده گردوغبار همراه با وزش بادشدید در سطح استان از اواسط وقت روز یکشنبه تا اوایل وقت روز دوشنبه مورخ های ۲۲ و ۹۳/۴/۲۳ هشدارداد.

مهندس بالدی در این اطلاعیه از فرمانداران و دستگاههای اجرایی ذیربط استان خواست نسبت به اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از حوادث احتمالی و اطلاع رسانی به همشهریان جهت رعایت اصول ایمنی و نکات بهداشتی اقدام لازم معمول دارند و نتیجه را به استانداری اعلام نمایند.

1743
اخبار مرتبط