هشدارسطح نارنجی مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان

پیروهشدارسطح زرد۲۶آبان ۹۹ این اداره کل وباتوجه به هشدارهای سطح نارنجی مورخ ۲۷آبان ۹۹ هواشناسی کشور و هواشناسی خوزستان درخصوص:

تقویت وتشدید فعالیت سامانه بارشی ازاواسط روز جمعه تااواخرروزیکشنبه(۳۰آبان لغایت ۲آذرماه ۹۹)؛

نوع مخاطره:رگبارباران همراه بارعدوبرق،احتمال ریزش تگرگ،برف درارتفاعات ووزش بادمتوسط تاشدیدوتندبادلحظه ای دراغلب مناطق استان،طغیان رودخانه های فصلی،شدت گرفتن بارش هاوایجادسیلاب درمناطق کوهستانی بویژه جمعه:شمال وشمال شرق-شنبه:شمال غرب،شمال،شمال شرق،شرق وجنوب شرق-یکشنبه:نیمه شرقی وجنوب شرقی

(پیش بینی مجموع بارش این سامانه درارتفاعات شمالی وشرقی استان بصورت نقطه ای بین ۹۰تا ۱۴۰ میلی متر)

اثرمخاطره :احتمال شکستگی درختان،صاعقه،کاهش دید موقتی،احتمال آبگرفتگی و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق ،طغیان رودخانه های فصلی ولغزندگی جاده ها

دستورفرماییدبه فوریت نسبت به:
-صدورهشدار،اتخاذتمهیدات لازم وابلاغ جهت انجام اقدامات پیشگیرانه
– تداوم آماده‌باش،برقراری کشیک شبانه روزی وحضوردر محل فعالیت
-اطلاع رسانی مستمروارایه توصیه های ایمنی(مانند:عدم ترددغیرضروری وعدم تردد وتوقف در مجاورت منابع آبی ،مناطق پرخطرومناطق بااحتمال وقوع صاعقه،جاری شدن رواناب،ریزش برف وتگرگ وسقوط اجسام ودرختان) به شهروندان بویژه بیماران،کودکان،سالمندان ، روستاییان،عشایر وساکنین مناطق درمعرض خطر
-اتخاذتدابیرلازم جهت پایداری شبکه برقرسانی
-اتخاذتدابیر لازم جهت پیشگیری ازواردآمدن خسارت به بخشهای مختلف کشاورزی
-اتخاذتمهیدات لازم درخصوص درختان واجسام بااحتمال سقوط
-مسدودنمودن جاده های حادثه خیز درصورت لزوم باهماهنگی فرمانداری هاطبق ضوابط
-اتخاذتمهیدات لازم و آماده بکارنمودن تجهیزات موردنیاز جهت دفع سریع فاضلاب وآبهای سطحی وعبورسیلاب و روان آبها
-اتخاذسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یاکاهش آثارحوادث احتمالی اقدام وگزارش آن رابه این اداره کل ارسال نمایند.
ضمناهشدارهای مذکورطی مکاتبه ۴۴/۴۴/۲۲۱۱۷مورخ ۲۷آبان ۹۹ ابلاغ گردیده است.
امید بن عباس
مشاوراستاندار ومدیرکل مدیریت بحران استان

144