هشدارسطح زرد مدیریت بحران خوزستان در خصوص وضعیت جوی

پیروهشدارهای سطح نارنجی اخیراین اداره کل و باتوجه به هشدارهای هواشناسی سطح زرد اداره کل هواشناسی خوزستان و سازمان هواشناسی کشور درخصوص: *تداوم فعالیت سامانه بارشی وکاهش دما به میزان ۳ تا ۵ درجه سانتیگراداز اوایل روز جمعه تااواخرروزشنبه (۲۸و۲۹آذرماه ۹۹)؛نوع مخاطره: رگبار باران ورعد وبرق، وزش باد متوسط،گاهی تندبادلحظه‌ای و کاهش دما به میزان ۳ تا ۵ درجه سانتیگراد ؛منطقه اثر: مناطق شمالی،شرقی،شمال شرقی ،ارتفاعات خوزستان و دیگر مناطق بصورت نقطه ای؛اثر مخاطره:احتمال شکستگی درختان،صاعقه ،آبگرفتگی،لغزندگی جاده ها واحتمال جاری شدن روان آب وتوصیه به:بکارگیری تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی رگبارورعدو برق ،آبگرفتگی ،وزش بادوصاعقه -اجتناب از هرگونه توقف در حاشیه رودخانه‌هاومسیل‌ها-آمادگی شهرداری ها و سازمانهای امدادی برای جلوگیری از خسارت احتمالی واحتیاط درصعود به ارتفاعات*
خواهشمنداست ضمن تداوم آماده باش، دستورفرماییدبه فوریت نسبت به انجام اقدامات لازم باتوجه به مواردذکرشده در هشدارمذکورکه طی مکاتبه شماره ۴۴/۴۴/۲۴۶۴۸ مورخ ۲۶ آذر۹۹ ابلاغ گردیده ،اقدام لازم معمول وگزارش اقدامات را به این اداره کل ارسال نمایند.
امید بن عباس
مشاوراستاندار ومدیرکل مدیریت بحران استان

110