معاون جدید اداره کل مدیریت بحران خوزستان منصوب شد

طی حکمی از سوی غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و با حضور امید بن‌عباس مشاور استاندار و مدیر کل مدیریت بحران استانداری،  علی عبدالهی به عنوان معاون اداره کل مدیریت بحران استانداری منصوب شد و از زحمات معاون پیشین قدردانی به عمل آمد

علی عبدالهی  دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی عمران است وی ریاست گروه حوادث غیرمترقبه و امداد و نجات اداره کل مدیریت بحران، کارشناس مسئول ایمنی و بازسازی اداره کل مدیریت بحران ،کارشناس ایمنی و بازسازی اداره کل مدیریت بحران، تدریس در دانشگاه‌های مختلف از سال ۸۵ تاکنون، عضویت در کمیته علمی، آموزشی و فنی مدیریت بحران، نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، ارایه مقالات ملی و بین المللی با موضوعات تخصصی در حوزه‌های مختلف مدیریت بحران و خطرپذیری،  داوری مقالات در سمینارهای ملی و بین‌ المللی از جمله سمینارمهندسی رودخانه، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تامین پایدار و امنیت انرژی، پروانه پایه یک نظام مهندسی خوزستان و… را در کارنامه دارد.

541