گزارش تصویری/نشست قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق آبگرفته اهواز و ماهشهر

نسشت قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق آبگرفته اهواز و ماهشهر روز چهارشنبه سوم دی ماه ۹۹ با حضور فاضل عبیات، معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری خوزستان، امید بن عباس، مدیر کل مدیریت بحران خوزستان در اداره کل مدیریت بحران خوزستان  برگزار شد.

132