بازدید مدیر کل مدیریت بحران و معاون هماهنگ کننده سپاه از وضعیت آواربرداری و ایمن سازی منبع آب

امید بن‌عباس، مدیر کل مدیریت بحران استان و سرهنگ رضا حاجتی، به همراه شهردار منطقه هفت اهواز و مسئولان متولید رحوزه آب و فاضلاب روز دوشنبه از وضعیت آواربرداری، ایمن سازی و دیگر اقدامات در حال انجام در منطقه منبع آب اهواز بازدید کردند.

در این بازدید ابتدا روند اتمام آواربرداری تپه ریزشی واقع در خیابان ۱۰ اصلی منبع آب بررسی و جهت ایمن سازی این تپه ریزشی برنامه ریزی لازم صورت پذیرفت.در این بازدید نسبت به آواربرداری  از تپه ریزشی واقع در خیابان۲۹ رضوان اقداماتی در دستور کار قرار گرفت.

در بخش دیگر بازدید، وضعیت فاضلاب برخی خیابان های این منطقه که با مشکلاتی رو به رو است جهت ساماندهی وضعیت به شرکت آب و فاضلاب ابلاغ شد.

90