مدیر کل مدیریت بحران خوزستان بر تسریع در روند تکمیل خط انتقال فاضلاب شرق اهواز تاکید کرد

نشست بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص رفع موانع تکمیل خط ۱۶۰۰ میلیمتر انتقال فاضلاب شرق اهواز روز چهارشنبه به ریاست امید بن عباس، مدیر کل مدیریت بحران خوزستان و با حضور مدیران متولی در این حوزه در اداره کل مدیریت بحران خوزستان برگزار شد

بنا بر گزارش شرکت آبفا خط ۱۶۰۰ انتقال فاضلاب شرق اهواز در حدود ۹۵ متر طول دارد که ۶۰ متر آن تکمیل شده و تنها ۳۵ متر آن در محل تلاقی با ریل راه آهن و فولاد باقی مانده است.

با تکمیل این خط ۴۰ درصد فاضلاب شرق اهواز وارد تصفیه خانه می‌شود و ۱۴ نقطه که محل ریختن فاضلاب به رودخانه هستند مسدود میگردد.

92