مدیر کل مدیریت بحران خوزستان تاکید کرد؛ لزوم حرکت در بستر آی تی محور برای جمع آوری اطلاعات/دقت و سرعت اطلاعات دستگاه‌های اجرایی ۲ عامل مهم در تصمیم گیری مدیریت بحران

امید بن‌عباس، مدیر کل مدیریت بحران خوزستان روز شنبه ۴ بهمن ۹۹ با حضور در معاونت مطالعات جامع آب سازمان آب و برق خوزستان بر افزایش تعامل و همکاری دستگاه‌های مختلف در جمع آوری اطلاعات اظهار داشت: دقت و سرعت در تصمیم گیری ۲ فاکتور مهم در مدیریت بحران به شمار می روند از این رو وجود اطلاعات صحیح و به هنگام بسیار مهم و ضروری هستند.

وی گفت: هر دستگاهی به فراخور وظایف ذاتی که برعهده دارد باید اطلاعات خود را توسط نرم افزارهای به روز رسانی و در اختیار نهادهای تصمیم گیر قرار دهد تا از این طریق بتوانیم ابتدا به یک پیش بینی درست برسیم و پس از آن بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم.

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان بر پایش لحظه‌ای برخی موارد و حوزه‌ها تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های مختلف در استان باید در مسیر IT محور حرکت کنند و از روشهای دستی و سنتی خارج شوند چراکه روش‌های نرم افزاری سرعت و دقت در تصمیم‌گیری را بالا می برند.

تولید و تحلیل داده‌های منابع آب، برنامه‌ریزی مخازن سدهای استان، مطالعات مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبریز، سیاست‌گذاری، نظارت و راهبری فعالیت‌های مانند کیفیت منابع آب، ژئوماتیک، نقشه‌برداری و… از جمله وظایف حوزه معاونت مطالعات جامع آب سازمان آب و برق خوزستان است.

122