هشدارمدیرکل مدیریت بحران استان نسبت به وزش بادشدیدووقوع پدیده گردوغبار ومواج شدن خلیج فارس طی روزهای یکشنبه ودوشنبه

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان در اطلاعیه ای نسبت به وزش بادشدید در سطح استان و وقوع پدیده گردوغبار طی روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ های ۵ و ۶ مرداد ماه ۹۳ و همچنین احتمال مواج شدن خلیج فارس طی مدت مذکورهشدارداد.
مهندس بالدی در این اطلاعیه از فرمانداران و دستگاههای اجرایی ذیربط استان خواست نسبت به اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از حوادث احتمالی و اطلاع رسانی به همشهریان بخصوص صیادان ، لنج داران ، صاحبان قایق های موتوری ، کشاورزان و دامداران جهت رعایت اصول ایمنی و نکات بهداشتی اقدام لازم معمول دارند و نتیجه را به استانداری اعلام نمایند.

1245
اخبار مرتبط