بازدید مدیر کل مدیریت بحران خوزستان از پایان آوار برداری تپه های ریزشی در منطقه منبع آب

امید بن عباس، مدیر کل مدیریت بحران خوزستان به همراه عبدالرضا حاجتی، معاون هماهنگ کننده سپاه ولی عصر خوزستان و دیگر مسولان استانی روز سه شنبه از پایان اواربرداری تپه های ریزشی در منطقه منبع آب اهواز بازدید کردند.

آواربرداری ۲ تپه ریزی در منطقه منبع آب  به دستور استانداری خوزستان از چندی  به منظور رسیدگی به مناطق پهنه خطر در محله منبع آب (شهید سلیمانی) آغاز شده است و اداره کل مدیریت بحران استانداری پیگیر تحقق دستور استاندار در این طرح  است

این پروژه با همکاری معاونت هماهنگ کننده سپاه استان ، شهرداری منطقه ٧ اهواز ، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و اداره کل راه و شهرسازی استان  برنامه ریزی و اجرای شدکه ماحصل آن تاکنون آواربرداری از تپه ریزشی خیابان ۱۰ اصلی منبع آب و آوار برداری تپه ریزشی واقع در خیابان ۲۹ رضوان منبع آب بوده است.

89