هشدارهای هواشناسی سطح نارنجی مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی

پیرو هشدار هواشناسی سطح زرد این اداره کل و با توجه به هشدارهای سطح نارنجی هواشناسی کشور و خوزستان درخصوص:
۱-تشدیدفعالیت سامانه بارشی ازاواسط روزچهارشنبه تا اواخر روزپنجشنبه(۲۹ و ۳۰ بهمن ماه ۹۹)؛نوع مخاطره:رگبار باران همراه بارعدوبرق،احتمال ریزش تگرگ،بارش برف درارتفاعات و وزش بادمتوسط تاشدید گاهی تندباد لحظه ای وکاهش ۶ تا۱۰ درجه ای دما ؛منطقه اثر: چهارشنبه مناطق شمالی،شمال غربی،شمال شرقی،غربی ومرکزی ودردیگرمناطق بصورت نقطه ای و پنجشنبه مناطق شمالی،شرقی،جنوب شرقی،مرکزی ودردیگرمناطق بصورت نقطه ای و کاهش دما ازپنجشنبه تا اواسط هفته آینده واثر مخاطره:احتمال شکستگی درختان،صاعقه،کاهش دیدموقتی،احتمال آبگرفتگی و جاری شدن سیلاب درمناطق مستعد وطغیان رودخانه های فصلی
۲- وزش بادمتوسط تاشدید ازاواسط روزسه شنبه تااواخرروزچهارشنبه (۲۸و۲۹بهمن ۹۹)؛منطقه اثر:روز سه شنبه وزش باد درمناطق غربی و جنوب غربی ودرروزچهارشنبه در اغلب مناطق استان بویژه مناطق جنوبی و مرکزی واثرمخاطره :احتمال شکستگی درختان،آسیب به سازه های موقت و گلخانه ها، تابلوهاو بنرهای تبلیغاتی،سقوط اجسام از ارتفاع بویژه در کارگاههای ساختمانی واختلال در خطوط انتقال نیرو
۳-وزش بادمتوسط تاشدیددر مناطق جنوبی،غربی،جنوب غربی ومرکزی استان ازاواسط روزچهارشنبه تااوایل روز پنجشنبه(۲۹و۳۰بهمن ماه ۹۹) واثرمخاطره:کاهش دیدافقی و افزایش آلاینده گردوخاک
خواهشمنداست دستورفرمایید نسبت به انجام اقدامات لازم باتوجه به مواردذکرشده در هشدارهای مذکورکه طی مکاتبات شماره های۴۴/۴۴/۳۱۵۰۸ و۴۴/۴۴/۳۱۵۱۸ مورخ ۲۷ بهمن ماه۹۹ ابلاغ گردیده ،اقدام لازم معمول وگزارش اقدامات را به این اداره کل ارسال نمایند.
امید بن عباس
مشاوراستاندار ومدیرکل مدیریت بحران استان

185