هشدارهواشناسی سطح زرد مدیریت بحران خوزستان در خصوص فعالیت یک سامانه بارشی در خورستان

باتوجه به هشدار هواشناسی سطح زرد هواشناسی خوزستان درخصوص:
*ورود سامانه بارشی به استان ازاواسط روزچهارشنبه تا اواخر روزپنجشنبه(۲۹ و ۳۰ بهمن ماه ۹۹)؛ نوع مخاطره :رگبارباران و رعدوبرق، وزش بادشدیدگاهی تندبادلحظه ای ،احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد وبارش برف درارتفاعات ؛منطقه اثر: مناطق شمالی،شمال شرقی شرقی،مرکزی و ارتفاعات استان ودربقیه نقاط استان بصورت نقطه ای واثر مخاطره:احتمال شکستگی درختان ،صاعقه ،کاهش دیدموقتی، احتمال آبگرفتگی و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق و طغیان رودخانه های فصلی*
خواهشمنداست دستورفرمایید نسبت به انجام اقدامات لازم باتوجه به مواردذکرشده در هشدارمذکورکه طی مکاتبه شماره ۴۴/۴۴/۳۱۲۴۷ مورخ ۲۶ بهمن ماه۹۹ ابلاغ گردیده ،اقدام لازم معمول وگزارش اقدامات را به این اداره کل ارسال نمایند.
امید بن عباس
مشاوراستاندار ومدیرکل مدیریت بحران استان رونوشت :
-استاندارمحترم ورییس ستاد پیشگیری،هماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران خوزستان جهت استحضار
-معاونین محترم استاندارجهت استحضار
– مدیرکل محترم صداوسیمای مرکزخوزستان جهت اطلاع رسانی -مدیرکل محترم صداوسیمای مرکزآبادان جهت اطلاع رسانی

82