شهاب صدیقی مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان  طی حکمی از سوی استاندار خوزستان شهای صدیقی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان منصوب شد.

صدیقی پیش از این مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان را برعهده داشت.

363