هشدارهای سطح زرد مدیریت بحران خوزستان در خصوص گرد و خاک ، وزش باد شدید ومواج شدن شمال خلیج فارس

 

◀️ وزش بادمتوسط تا شدید و برخاستن گرد و خاک از اوایل روزچهارشنبه تا اواخر روز پنجشنبه (۴ و ۵فروردین ماه ۱۴۰۰)

🔸نوع مخاطره: وزش بادمتوسط تاشدیدگاهی تندبادلحظه ای و برخاستن گرد و خاک
منطقه اثر
چهارشنبه: وزش باد متوسط تا شدیددراغلب نقاط استان وبرخاستن گردوخاک درمناطق جنوبی ،جنوب غربی ،مرکزی وغربی
پنجشنبه: وزش بادمتوسط تاشدید دراغلب نقاط استان وبرخاستن گردوخاک درمناطق جنوبی ومرکزی
اثرمخاطره :کاهش دیدافقی وافزایش غلظت آلاینده های گردوخاک، احتمال اختلال در سفرهای برون شهری،بروزخسارت به تاسیسات سبک شهری وروستایی،آسیب به سازه های موقت وگلخانه ها و تابلوها وبنرهای تبلیغاتی،سقوط اجسام از ارتفاع بویژه در کارگاه های ساختمانی و شکستن درختان

◀️ افزایش سرعت باد‌ و ارتفاع موج از اوایل روز چهارشنبه تا اوایل روز جمعه (۴ لغایت ۶ فروردین ماه ۱۴۰۰)
🔸نوع مخاطره :افزایش ارتفاع موج

منطقه اثر
شمال خلیج فارس
اثر مخاطره :پاره شدن تورهای صیادی واحتمال غرق شدن قایق های کوچک وشناورهای سبک

توصیه‌ها و اقدامات لازم:

-صدورهشدار، اتخاذتمهیدات لازم و ابلاغ جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و موردنیاز
-آماده‌باش نمودن، برقراری کشیک شبانه روزی وحضوربخشهای موردنیازدر محل فعالیت
-ابلاغ به شرکت برق جهت اتخاذ تدابیر لازم بمنظورپایداری شبکه برقرسانی و پیشگیری از سقوط پایه ها و خطوط انتقال
-ابلاغ به دستگاههای مرتبط جهت ایمن سازی سازه های موقت و پروژه های در دست اجرا و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشگیری از سقوط اجسام ودرختان
-اطلاع رسانی مستمرو ارایه توصیه های ایمنی مانند:عدم ترددغیرضروری وکاهش ترددهای درون شهری به عموم بویژه بیماران تنفسی وقلبی ،کودکان،سالمندان ،گروههای حساس ،رانندگان و ساکنین وشاغلین مناطق درمعرض خطروزش باد و سقوط اجسام ودرختان و مناطق درمعرض وقوع گردوخاک
-اتخاذتمهیدات لازم و مدیریت سوخت مصرفی شرکت ها،کارخانجات ومراکزصنعتی بمنظور کاهش آلاینده ها
-استقرارمراکز درمانی سیار واورژانس درمکانهای پرتردد درصورت نیاز
-ارتباط مستمربا اداره کل مدیریت بحران استان واعلام هرنوع حادثه احتمالی
-رصد و پایش مستمر میزان آلاینده ها ازطریق محیط زیست و اتخاذ تدابیرموردنیاز
-ممانعت از: تردد قایق های سبک و تفریحی و انجام فعالیت های شیلاتی طبق ضوابط

-اتخاذ سایر تدابیر لازم جهت پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی

145