هشدار سطح زرد مدیریت بحران در خصوص وقوع پدیده گرد و خاک

باتوجه به هشدار سطح زردمورخ ۵فروردین ۱۴۰۰ مرکزملی پایش وهشدارسریع گردوخاک هواشناسی خوزستان در خصوص:
ورودتوده گردوخاک تشکیل شده روی کشور عراق به استان خوزستان از بعدازظهر پنجشنبه تا اوایل وقت روز جمعه (۵ و ۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ ) و رخدادگردوخاک ابتدا در نیمه غربی وسپس مناطق مرکزی استان ؛ اثر مخاطره : کاهش دید افقی و افزایش غلظت آلاینده های گردوخاک و توصیه به :بکارگیری تمهیدات لازم توسط مسولین و خودداری از تردد غیرضروری بیماران تنفسی ، افراد سالخورده و کودکان
خواهشمنداست ضمن برقراری کشیک شبانه روزی و تداوم آماده باش ، دستورفرمایید نسبت به اتخاذ کلیه تمهیدات لازم جهت پیشگیری و آمادگی مقابله با حوادث احتمالی ،اقدام لازم معمول وگزارش آن را به این اداره کل ارسال نمایند.
شهاب صدیقی
سرپرست اداره کل مدیریت بحران

198