مدیرکل مدیریت بحران استان: تاکنون هیچکدام از شهرهای خوزستان دچار شرایط حاد آبگرفتگی نشده‌اند

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت:هیچ یک از شهرستان‌های استان خوزستان دچار شرایط حادی از لحاظ آبگرفتگی نشده است.

شهاب صدیقی  صبح یکشنبه در خصوص شرایط استان خوزستان پس از بارش‌های اخیر اظهار کرد: خوشبختانه با هماهنگی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان تا این لحظه وضعیت کلیه شهرستان‌ها در سطح استان باثبات گزارش شده است.

وی افزود: هیچ یک از شهرستان‌های استان خوزستان دچار شرایط حادی از لحاظ آبگرفتگی نشده است.

62