پیام مدیر کل مدیریت بحران خوزستان به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله

شهاب صدیقی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان به مناسبت پنجم دی ماه روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است؛

بنام خدا
«پنجم دی ماه» سالروز زلزله دلخراش بم است که درآن هزاران نفرازهموطنان عزیزمان را از دست دادیم و با وجود گذشت ۱۸سال از آن حادثه حزن آور همواره یاد و خاطره آن عزیزان در اذهان باقیست.

نامگذاری ۵ دی ماه درتقویم کشورمان به نام *«روزملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی»* به دلیل اهمیت مسأله مخاطرات طبیعی درکشور است.

با توجه به حادثه خیزی کشور و استان خوزستان ، این مناسبت فرصت مغتنمی است تا با مروری بر توانمندی های ملی و استانی زمینه های کاهش خطر پذیری ، پیشگیری و آمادگی عموم و انسجام دستگاههای اجرایی را فراهم نمائیم .

شعار روز ملی ایمنی سال جاری:*همکاری همه جانبه دستگاههای اجرایی ملی ومحلی بامردم برای کاهش ریسک بلایا* می باشد که بر ضرورت توجه مسولین ومردم  درمراحل مختلف مدیریت بحران  تأکید دارد .

حوادث متعدد بوقوع پیوسته درکشور واستان درسال های اخیر ، لزوم ارتقای فرهنگ ایمنی جامعه از طریق : آموزش ، مانور، مطالعات جامع خطرپذیری، تجهیزامکانات،بهره گیری از فناوری های نوین ،تشکیل بانک های اطلاعاتی تخصصی مدیریت بحران ، توسعه سیستم های اطلاع رسانی و هشداروپایش، تدوین دستورالعمل ها واجرای آنها ،نظارت برساخت وسازها ،ظرفیت سازی نهادی ونیروی انسانی،بکارگیری تجهیزات وابزارهای لازم ،اتخاذسیاست های راهبردی و انجام سایر اقدامات متناسب ومورد نیاز درراستای رسیدن به اهداف مدنظر را مورد تاکید قرار می دهد.

اینجانب از فرصت پیش آمده استفاده و ضمن گرامی داشت روز ملی ایمنی در برابر زلزله وکاهش اثرات بلایای طبیعی از  تلاش های اعضای ستادهای پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان وشهرستان ها ودررأس همه استاندار محترم و رئیس ستاد استان ، نیروهای نظامی وانتظامی وامنیتی ، تشکلهای مردم نهاد وداوطلبین ، سایردستگاه ها ،خبرنگاران و اصحاب رسانه و همیاری عموم مردم عزیز استان و توجه خاص مقامات محترم کشوری و لشکری به استان خوزستان ، تشکروقدردانی می نمایم.

امیداست تلاش‌های همه عزیزان و انجام اقدامات لازم درراستای اجرای قانون مدیریت بحران کشور ،سایراسنادملی واستانی مرتبط وتصمیمات متخذه مدیریت بحران درسطوح مختلف منجر به انجام موثرترین راهکارها در مراحل اساسی و چهارگانه مدیریت بحران بویژه مراحل اولیه آن گردیده و بستر کاهش ریسک بلایا، مدیریت بهینه مخاطرات و زندگی ایمن‌تر برای عموم را فراهم نماید.
توفیق همه عزیزان درراستای پیشبرداهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

شهاب صدیقی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری

421