بازدید مدیرکل مدیریت بحران استانداری از مناطق متاثر از بارندگی شهرستان هندیجان و تشکیل نشست جهت پایدارسازی آب شرب شهرستان

علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان از مناطق دچار آبگرفتگی شهرسان هندیجان بازدید کرد و جهت تسریع در عملیات دفع آبهای سطحی هماهنگی های لازم صورت گرفت.

همچنین نشستی در خصوص پایدارسازی آب شرب شهرستان هندیجان با حضور مدیرکل مدیریت بحران، فرماندار و مدیران عامل آبفا و سازمان آب و برق برگزار شد و تصمیمات اجرایی در این خصوص اتخاذ شد.

121