مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان خبرداد ؛

خبرداد ؛ با اتخاذ تدابیر لازم، سیلاب بارش های اخیر خوزستان مهار شد

علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت ؛ با ایجاد تمهیدات و اتخاذ تدابیر لازم ، رصد و کنترل و برنامه ریزی برروی ورودی و خروجی سدها توسط مجموعه اداره کل مدیریت بحران و هماهنگی با سازمان آب و برق خوزستان از خسارات به مناطق روستایی و شهری بخصوص سددز  سیلاب با دبی ۵۳۰۰ مترمکعب برثانیه دز  جلو گیری شد

وی افزود ؛ این مهم  در حالی رخ داد که تمامی دستگاههای اجرایی امداد رسان با تجهیزات و امکانات کامل به حالت آماده باش در آمده بودند

کرم پور یادآور شد ؛ برنامه پیش بینی و پیشگیری از سیلاب در تمامی حوضه ها  از اوایل بهمن ماه در دستور کار اداره کل مدیریت بحران قرار گرفته بود

سازمان هواشناسی هفته گذشته از وقوع سیلاب در غرب و جنوب غربی کشور خبر داده بود که این وضعیت باعث شده بود که دستگاه ها و سازمان های امدادی به حال آماده باش در بیایند

در سال ۹۵ با کمتر این دبی متاسفانه در زیر حوضه دز سیلاب خسارات زیادی ببار آورده بود

56