جلسه ستاد مدیریت بحران استان برگزار شد

جلسه ستاد مدیریت بحران به ریاست علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری با حضور نمایندگان دستگاه های امدادی برگزار شد و مسائل و موضوعات مرتبط با بارندگی‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

64