نشست ستاد مدیریت بحران استان در راستای هماهنگی دستگاههای امداد رسان جهت سفر ایمن رئیس جمهور به خوزستان برگزار شد

نشست ستاد پیشگیری و مدیریت بحران به ریاست علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری و با حضور اعضای این ستاد در راستای مشارکت و هماهنگی دستگاههای امداد رسان جهت سفر ایمن رئیس محترم جمهور به استان خوزستان برگزار شد.

79