جلسه بررسی عملکرد بانک ها در خصوص امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده برگزار شد

جلسه بررسی عملکرد بانک های عامل در اجرای بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه با موضوع امهال تسهیلات کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه و بررسی هزینه های مالی آن  به ریاست علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری و با حضور مسئولین ذیربط برگزار شد.

50