هشدار سطح زرد دریایی مدیریت بحران استانداری در خصوص وضعیت جوی

علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح زرد دریایی هواشناسی را همراه با توصیه ها و دستورالعمل های لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان به شرح ذیل ابلاغ کرد:

هشدار هواشناسی دریایی سطح زردشماره ۱۹- آنـــی – بسیارمهم
َبا سلام و احترام
هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد شماره ۱۹مورخ ۰۵/ ۰۳/ ۱۴۰۲ سازمان مدیریت بحران کشور درخصوص:
زمان شروع : جمعه ۰۵/ ۰۳/ ۱۴۰۲ زمان پایان : شنبه ۰۶/ ۰۳/ ۱۴۰۲
نوع مخاطره : افزایش وزش باد تا۲۰ نات وافزایش ارتفاع امواج تا۲ / ۱ متر درنواحی شمالی خلیج فارس (استان خوزستان)،وزش باد شدید تا ۳۰ نات وافزایش ارتفاع امواج بین ۵ / ۱ تا ۲ متر دردریای عمان ،وزش باد نسبتا”شدید جنوب غربی تا۲۶ نات وافزایش ارتفاع امواج تا ۵ / ۱ متر درنواحی شرقی خلیج فارس (استان هرمزگان)وبویژه محدوده تنگه هرمز .
منطقه اثر :
جمعه ۰۵/ ۰۳ / ۱۴۰۲: مناطق ساحلی ودور از ساحل دریای عمان ،تنگه هرمز ومناطق ساحلی شرق خلیج فارس دراستان هرمزگان
اثرمخاطره :
غرق شدن شناگران وغواصان ،اختلال درترددهای دریایی باشناورهای سبک وصیادی ،احتمال تردد درشناورهای مسافربری وآسیب به تورهای صیادی وقفس های پرورش ماهی وایجاد اختلال درفعالیت های دریایی وساحل
توصیه : اجتناب از فعالیت های شنا وغواصی ،جلوگیری از تردد شناورهای سبک وصیادی وانجام فعالیت های تفریحی بویژه در جزایر ،اتخاذ تمهیدات لازم جهت تردد ایمن شناورهای مسافربری وکشتیهای تجاری وفعالیت های دریایی فرا ساحل.

ارسال می گردد .خواهشمنداست دستورفرمائید نسبت به انجام موارد ذیل اقـدام لازم بعمل آورند وگزارش آن را به این اداره کل ارسـال نمایـند .
۱- ابلاغ به اعضای ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و سایر دستگاه های مرتبط شهرستان جهت اتخاذ کلیه تمهیدات لازم و انجام اقدامات مورد نیاز بمنظور پیشگیری ، آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی

۲- برقراری کشیک شبانه روزی و آماده باش نمودن اعضای ستاد ، اداره بندر، شیلات ، اورژانس ۱۱۵ و سایردستگاه های مرتبط شهرستان
۳-حضور فرمانداران محترم و مدیران محترم دستگاههای مرتبط و مورد نیاز در حوزه محل مدیریت جهت انجام اقدامات و هماهنگی های لازم
۴- اعمال محدودیت جهت تردد بویژه تردد با شناورهای سبک ، نیمه سنگین و قایق های صیادی ، مسافربری و تفریحی طبق ضوابط

۵- ممانعت از انجام هرنوع عملیات تفریحی بویژه غواصی و شنا
۶ – اعمال محدودیت جهت انجام فعالیت های دریایی در سواحل و دور از سواحل
۷ – ابلاغ جهت جمع آوری قفس ها و تورهای صیادی

۸- اطلاع رسانی مستمر به هرطریق ممکن (مانندصدا و سیما، رسانه های محلی ، اداره های بندر و شیلات و…) به شهروندان بـویژه صیادان ، صاحبان شناورهای سبک ، مسافرین ، گردشگران و افراد ساکن و شاغل در مناطق درمعرض خطر جهت رعایت نکات ایمنی مانند : خودداری از : تردد ، توقف ، شنا ، غواصی ، صیادی یا هرنوع فعالیت آبی و تفریحی ، اسکان و برپایی کمپ و چادر درحاشیه و مجاورت خط ساحلی دریا و فراساحل و درنظرگرفتن فاصله ایمن و نکات ایمنی هنگام تردد از مناطق مذکور و جمع آوری وسایل و قفس ها و تورهای صیادی

۹- ممانعت از تردد ، توقف ، اسکان ، شنا و هرنوع فعالیت تفریحی شهروندان و گردشگران در حاشیه ، بستر ، مجاورت خط ساحلی و فراساحل با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه های مرتبط شهرستان طبق ضوابط
۱۰- ارتباط مستمر با این اداره کل و اعلام هرنوع حادثه احتمالی
۱۱- اتخاذ سایر تدابیر مورد نیاز جهت پیشگیری یا کاهـش آثـارحوادث احتـمالی

12