هشدار سطح زرد مدیریت بحران استانداری در خصوص وضعیت جوی

علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح زرد هواشناسی را همراه با توصیه ها و دستورالعمل های لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان به شرح ذیل ابلاغ کرد:

هشدارهواشناسی سطح زرد- آنــــی- بسیار مهم

با سلام و احترام
هشدار زرد شماره ۲۷سازمان مدیریت بحران کشورواحد هشدار سریع درروز جمعه مورخ ۰۵/ ۰۳/ ۱۴۰۲ به شرح ذیل:
توصیف سامانه : نفوذ گرد وخاک
زمان شروع : جمعه ۰۵/ ۰۳/ ۱۴۰۲زمان پایان : شنبه ۰۶/ ۰۳/ ۱۴۰۲

نوع مخاطره : نفوذ گرد وخاک از کشورهای همسایه غربی(بویزه نواحی مرزی)،غبار محلی
منطقه اثر:
خوزستان،ایلام، کردستان، آذربایجان غربی
اثر مخاطره :کاهش کیفیت هوا وکاهش شعاع دید ،احتمال اختلال درناوگان حمل ونقل ،احتمال آسیب به تاسیسات حساس به گردوغبار ،احتمال تاخیر پروازها

توصیه:عدم حضور افراد درفضای باز،به ویژه اشخاص آسیب پذیر ،پایش شاخص آلودگی توسط دستگاه ذیربط واتخاذ تصمیم مطابق مقررات.
ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمائید به فوریت نسبت به انجام موارد ذیل اقـدام لازم بعمل آورند وگزارش اقـدامات را به این اداره کل ارسـال نمایـند .

10