هشدار سطح زرد دریایی مدیریت بحران استانداری در خصوص وضعیت جوی

علی کرم پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح زرد دریایی هواشناسی را همراه با توصیه ها و دستورالعمل های لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان به شرح ذیل ابلاغ کرد:

هشدار هواشناسی دریایی سطح زردشماره ۷- آنـــی – بسیارمهم
با سلام و احترام
به پیوست تصویر هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد شماره ۷۶ مورخ ۳۱/ ۰۲/ ۱۴۰۲ سازمان هواشناسی خوزستان درخصوص :
توصیف وضعیت جوی مورد انتظار : افزایش ارتفاع موج تا ۳پا در سواحل استان

نوع مخاطره: وزش باد متوسط وافزایش ارتفاع موج تا ۳پا در سواحل استان
زمان شروع : اوایل وفت دو شنبه ۰۱/ ۰۳/ ۱۴۰۲ زمان پایان : اواخر وقت دوشنبه ۰۱/ ۰۳/ ۱۴۰۲
منطقه اثر : شمال خلیج فارس ومناطق ساحلی استان خوزستان

اثرمخاطره : احتمال غرق شدن شناگران وشناورهای سبک ،تفریحی ،احتمال اختلال درورود وخروج شناورها به بندرگاه ،احتمال پاره شدن تورهای صیادی وآسیب به قفس ها واحتمال آسیب به تاسیسات دریایی .
توصیه : اجتناب از عملیات تفریحی بویژه غواصی و شنا ، محدودیت درسفرهای دریایی با شناور سبک، محدودیت در فعالیت های دریایی از جمله ورود وخروج کشتی به بنادر واحتیاط در صیادی بویژه در فرا ساحل.

ارسال می گردد .خواهشمنداست دستورفرمائید نسبت به انجام موارد ذیل اقـدام لازم بعمل آورند وگزارش آن را به این اداره کل ارسـال نمایـند .
۱- ابلاغ به اعضای ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و سایر دستگاه های مرتبط شهرستان جهت اتخاذ کلیه تمهیدات لازم و انجام اقدامات مورد نیاز بمنظور پیشگیری ، آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی

۲- برقراری کشیک شبانه روزی و آماده باش نمودن اعضای ستاد ، اداره بندر، شیلات ، اورژانس ۱۱۵ و سایردستگاه های مرتبط شهرستان
۳-حضور فرمانداران محترم و مدیران محترم دستگاههای مرتبط و مورد نیاز در حوزه محل مدیریت جهت انجام اقدامات و هماهنگی های لازم
۴- اعمال محدودیت جهت تردد بویژه تردد با شناورهای سبک ، نیمه سنگین و قایق های صیادی ، مسافربری و تفریحی طبق ضوابط

۵- ممانعت از انجام هرنوع عملیات تفریحی بویژه غواصی و شنا
۶ – اعمال محدودیت جهت انجام فعالیت های دریایی در سواحل و دور از سواحل
۷ – ابلاغ جهت جمع آوری قفس ها و تورهای صیادی

۸- اطلاع رسانی مستمر به هرطریق ممکن (مانندصدا و سیما، رسانه های محلی ، اداره های بندر و شیلات و…) به شهروندان بـویژه صیادان ، صاحبان شناورهای سبک ، مسافرین ، گردشگران و افراد ساکن و شاغل در مناطق درمعرض خطر جهت رعایت نکات ایمنی مانند : خودداری از : تردد ، توقف ، شنا ، غواصی ، صیادی یا هرنوع فعالیت آبی و تفریحی ، اسکان و برپایی کمپ و چادر درحاشیه و مجاورت خط ساحلی دریا و فراساحل و درنظرگرفتن فاصله ایمن و نکات ایمنی هنگام تردد از مناطق مذکور و جمع آوری وسایل و قفس ها و تورهای صیادی

۹- ممانعت از تردد ، توقف ، اسکان ، شنا و هرنوع فعالیت تفریحی شهروندان و گردشگران در حاشیه ، بستر ، مجاورت خط ساحلی و فراساحل با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه های مرتبط شهرستان طبق ضوابط
۱۰- ارتباط مستمر با این اداره کل و اعلام هرنوع حادثه احتمالی
۱۱- اتخاذ سایر تدابیر مورد نیاز جهت پیشگیری یا کاهـش آثـارحوادث احتـمالی

 

21