پیگیری مشکلات اراضی کشاورزی روستاهای چم قاسم علی یک و دو رودزرد رامهرمز

علی کرم پور، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان از روستاهای چم قاسم علی یک و دو رودزرد از توابع شهرستان رامهرمز بازدید کرد.

این بازدید در راستای پیگیری مشکلات مربوط به اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه علا و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص انجام شد.

24