بسیج ۱۲۰دستگاه ماشین آلات به منظور ترمیم سیل بندها و اراضی کشاورزی سوسنگرد

با حضور و پیگیری مستمر کیامرث حاجی زاده، جانشین قرارگاه بازسازی و نوسازی استان و رییس قرارگاه بازسازی ونوسازی دشت آزادگان و هویزه از سه روز پیش یکصد و بیست دستگاه انواع ماشین آلات و پمپ های تخلیه آب جهت تکمیل سیل بندها و تخلیه آب از زمینهای زراعی و آماده سازی کانالهای آبرسانی و زهکشها وارد شهرستانهای مذکور شد.

تا کنون سیل بند شاچریه ، مطیعات ، دفار ، عمه ، عصافره ، ابو رفوش بطور ۹۰درصد و خرابه ولولیه رفیع به میزان ۵۰ درصد ترمیم شدند.

پیش بینی میشود تا پایان خرداد کار سیلبندها و تخلیه آب به اتمام برسد

114
اخبار مرتبط