جلسه بررسی مشکلات سدگتوند علیا

بمنظوربررسی و اتخاذ تدابیر لازم درخصوص مسائل و مشکلات سد گتوند علیا و اهالی ساکن در پشت سد مذکور در منطقه آب ماهیک به دعوت اداره کل مدیریت بحران استان ۲ جلسه در محل سالن جلسات اداره کل فنی استانداری و سالن جلسات اداره کل مدیریت بحران استان در روز چهارشنبه مورخ ۳/۲/۹۳ برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان ، مدیر کل دفتر فنی استانداری ، فرماندار شهرستان لالی ، بخشدار مرکزی لالی ، نماینده شورای ترافیک استان ، قائم مقام اجرایی طرح سد و نیروگاه گتوند علیا ، نماینده اداره کل ارزیابی عملکرد و امور حقوقی استانداری برگزار گردید مسائل و مشکلاتی از قبیل تملک اراضی روستاهای حوزه آبگیر سد ، انحلال نمک ،  ریزش و نشست زمین های اطراف سد و همچنین نفوذ نفت به حوزه آبریز مخزن سد مطرح و در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
 

2839
اخبار مرتبط