نشست پیشگیری از آبگرفتگی روستای مچریه/گزارش تصویری/

318