هشدارسطح نارنجی مدیریت بحران خوزستان ویژه افزایش دماورطوبت

*هشدارسطح نارنجی-ویژه افزایش دماورطوبت- بسیار مهم
با توجه به هشدار هواشناسی سطح نارنجی مورخ ۲۴ تیرماه ۹۹ هواشناسی خوزستان درخصوص:
*استقرار توده هوای گرم ،جنوبی شدن جریانات جوی و افزایش رطوبت در مناطق ساحلی از روز شنبه لغایت سه شنبه(۲۸ لغایت ۳۱ تیرماه ۹۹) ؛منطقه اثر : پدیده شرجی به همراه دمای بالا درمناطق جنوبی ورخداد دماهای بالای ۴۹ ،بعضا ۵۰ درجه و بالاتر دربقیه مناطق ؛نوع مخاطره:استقرار توده هوای گرم ،جنوبی شدن جریانات جوی ،افزایش رطوبت واحساس پدیده شرجی ، بالا بودن دمای احساسی و رخداد دماهای بالای ۴۹، بعضا ۵۰ درجه وبالاتر واثر مخاطره : رخداد دماهای ۴۹ ،۵۰ درجه و بالاترواحساس پدیده شرجی دربرخی نقاط*
دستورفرماییدبه فوریت نسبت به:
-صدورهشدار،اتخاذتمهیدات لازم و ابلاغ جهت انجام اقدامات پیشگیرانه
-آماده‌باش نمودن ،برقراری کشیک شبانه روزی وحضوربخشهای موردنیازدر محل فعالیت
-اطلاع رسانی مستمرو ارایه توصیه های ایمنی(مانند:عدم ترددغیرضروری بویژه از حوالی ظهرتا غروب و استفاده از وسایل ایمنی مناسب مانندکلاه ،عینک آفتابی و… ) به شهروندان بخصوص بیماران ،کودکان،سالمندان ، روستاییان ،عشایر،افرادشاغل درفضاهای بازوساکنین مناطق درمعرض خطروقوع دما ورطوبت بالا
-اتخاذتدابیرلازم جهت پایداری شبکه برقرسانی و جلوگیری ازقطع برق
– توصیه به صرفه جویی درمصرف آب وبرق بویژه درساعات اوج مصرف واتخاذ تدابیرلازم دراین خصوص
-ابلاغ جهت استقرارمراکزدرمانی سیار،شعب هلال احمر وشهرداری ها درمناطق پرترددوانجام اقدامات لازم
-اتخاذتمهیدات لازم جهت پایداری شبکه آبرسانی
-اتخاذتدابیر لازم جهت پیشگیری ازواردآمدن خسارت به کشتهای زراعی،باغی،دام،طیوروآبزیان پرورشی
-ارتباط مستمربا اداره کل مدیریت بحران استان واعلام هرنوع حادثه احتمالی
-اتخاذتمهیدات لازم باتوجه به افزایش احتمال وقوع حریق جنگلها ،مراتع ،مزارع وصنعتی
-اتخاذسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی اقدام لازم معمول وگزارش اقدامات رابه این اداره کل ارسال نمایند.
امید بن عباس
مشاوراستاندار ومدیرکل مدیریت بحران استان

615