گزارش تصویری از نشست مدیری کل مدیریت بحران خوزستان با تشکل‌های مردم نهاد استان

103