برگزاری جلسه داخلی اداره کل مدیریت بحران استان

بمنظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص فعالیت ها ، اقدامات و برنامه های اداره کل مدیریت بحران در سال ۹۳ و نیز اقدامات انجام شده در این خصوص ششمین جلسه داخلی درروزشنبه مورخ ۲۱ تیرماه ۹۳ در محل اداره کل مدیریت بحران خوزستان و به ریاست آقای مهندس بالدی مدیرکل مدیریت بحران خوزستان برگزارگردید.

در ابتدای این جلسه ابتدا مهندس بالدی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات پرسنل مدیریت بحران در ماه مبارک رمضان به بررسی اقدامات انجام شده در اداره کل مدیریت بحران پرداخته و ضمن مثبت ارزیابی نمودن اقدامات انجام شده در این خصوص خواستار تسریع در انجام اقداماتی مانند نجات غریق ، تهیه دستورالعمل جامع بحران برای فرمانداری ها ، برگزاری همایش های تخصصی و مفید برای دستگاههای اجرایی و … گردید.

در ادامه آقای مهندس دشتی معاون اداره نیز به شرح اقدامات انجام شده در اداره پرداخته و هریک از پرسنل  نیزبه بیان اقدامات انجام شده توسط خود و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند که با بررسی آنها مقررگردید در خصوص موضوعات مطروح شده جمع بندی و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

جلسه در ساعت ۱۲ با صلوات حاضرین به پایان رسید.

1849
اخبار مرتبط