اعزام بالگرد پشتیبان و امکانات به منظور اطفا حریق در منطقه حفاظت شده محیط زیست اندیکا

با دستور امید بن‌عباس، مشاور استاندار و مدیر کل مدیریت بحران استان روز سه شنبه ۲۸ مرداد ۹۹ بسیج کلیه نیروها، امکانات واعزام بالگرد پشتیبان جهت اعزام نیرو و تجهیزات به مناطق دچارحریق شده حفاظت شده محیط زیست شهرستان اندیکا صورت گرفت.

در این حریق به منظور هماهنگی، نظارت و پیگیری اطفای حریق به وقوع پیوسته در مناطق مذکور سیدمصطفی مرعشی، رییس گروه حریق مدیریت بحران نیز در منطقه حضور یافت.

 

34