هشدار مدیریت بحران خوزستان در خصوص وضعیت جوی

هشدارهواشناسی سطح زرد- آنی -بسیار مهم
با توجه به هشدارسطح زرد مورخ ۱۳شهریورماه۹۹ هواشناسی خوزستان درخصوص:
بالا بودن ضرایب ناپایداری ،تشکیل ابرهای همرفتی،رگبارپراکنده و رعدوبرق درساعاتی ازبعدازظهرها درروزهای جمعه وشنبه (۱۴ و ۱۵شهریورماه ۹۹)؛ نوع مخاطره :رگبار پراکنده و رعدوبرق ، تندبادلحظه ای وبرخاستن گردوخاک محلی و موقتی ؛منطقه اثر:اغلب مناطق استان بویژه مناطق شمالی،شمال شرقی وشرقی ودرمناطق مرکزی ،جنوبی وغربی استان بصورت نقطه ای و اثر مخاطره :لغزندگی،کاهش دید در جاده ها وصاعقه
دستورفرماییدبه فوریت نسبت به:
-صدورهشدار،اتخاذتمهیدات لازم و ابلاغ جهت انجام اقدامات پیشگیرانه
-آماده‌باش نمودن، برقراری کشیک شبانه روزی وحضوربخشهای موردنیازدر محل فعالیت
-اطلاع رسانی مستمرو ارایه توصیه های ایمنی(مانند:عدم ترددغیرضروری و عدم تردد وتوقف در مجاورت رودخانه ها ،مسیل ها،کانالها،آبراهه ها ومناطق با احتمال وقوع صاعقه ، رگبار باران ،سقوط اجسام ودرختان و برخاستن گردوخاک) به شهروندان بویژه بیماران ،کودکان،سالمندان ، روستاییان ،عشایر وساکنین مناطق درمعرض خطر وقوع حوادث غیرمترقبه
-اتخاذتدابیرلازم جهت پایداری شبکه برقرسانی و جلوگیری ازسقوط تیرهای انتقال وقطع برق
-اتخاذتمهیدات لازم درخصوص درختان ، سازه های موقت واجسام با احتمال سقوط
-اتخاذ تمهیدات موردنیازجهت پیشگیری ازواردآمدن خسارت به کشتهای زراعی ،باغی ، دام ،طیور وبخشهای مختلف کشاورزی
-توصیه به رانندگان جهت احتیاط در رانندگی با توجه به پیش بینی لغزندگی وکاهش دیدافقی
-مسدودنمودن جاده های حادثه خیز درصورت ضرورت توسط دستگاههای مرتبط ونیروهای نظامی وانتظامی با هماهنگی فرمانداری ها طبق ضوابط
-ارتباط مستمربا اداره کل مدیریت بحران استان واعلام هرنوع حادثه احتمالی
-اتخاذسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی اقدام لازم معمول وگزارش اقدامات رابه این اداره کل ارسال نمایند.
امید بن عباس
مشاوراستاندار ومدیرکل مدیریت بحران استان

63