بازدید مدیر کل مدیریت بحران خوزستان از وضعیت آب و فاضلاب مناطق یک و سه شهری اهواز

امید بن‌عباس، مدیر کل مدیریت بحران خوزستان ۱۶ شهریور از  به منظور بررسی وضعیت زیرساخت‌های فاضلاب مناطق یک و سه شهرداری اهواز بازدید کرد در این بازدید آخرین وضعیت پروژه‌ها را بررسی شد  تا پیش از شروع بارندگی‌ها تاحدودی از مشکلاتی مثل آبگرفتگی‌ها و بالازدگی فاضلاب پیشگیری شود.

در منطقه یک شهرداری یک طرح ضربتی در حال اجرا است که در این طرح ۵۲ نقطه شناسایی شده و این نقاط به منظور رفع مشکلات میان شهرداری و شرکت آبفا تقسیم بندی شده است.

لایروبی خطوط و منهول‌ها، ارایه نقشه کامل مسیرها و محل‌های لایروبی فاضلاب ، ترمیم آسفالت‌های حفاری شده، نصب پمپ لجن کش در نقاط مشخص شده، محصور نمودن محل پروژه ها و اجرای ایمنی مناطق مذکور و به پایان رساندن برخی پروژه ها تا پایان شهریور ماه از جمله موارد مهم این بازدید بود.

32