هشدار سطح نارنجی مدیریت بحران خوزستان در خصوص وضعیت جوی

پیرو هشدارهای سطح زرد مورخ ۶ مهرماه۹۹ این اداره کل و با توجه به هشدار سطح نارنجی مورخ ۸مهرماه ۹۹هواشناسی خوزستان درخصوص :
تقویت بارشهای همرفتی با توجه به ضرایب بالای ناپایداری و رگبار باران همراه با رعدوبرق و تندباد لحظه ای در مناطق شمالی،غربی تا مرکزی و ارتفاعات استان و در دیگر مناطق بصورت نقطه ای و انتظار برخاستن گردوخاک محلی وموقتی در مناطق غربی ومرکزی در روزچهارشنبه و رگبار باران همراه با رعدوبرق و تندباد لحظه ای در مناطق جنوبی ،غربی تامرکزی و دردیگرمناطق بصورت نقطه ای و انتظاربرخاستن گردوخاک محلی وموقتی درمناطق جنوبی و مرکزی در روز پنجشنبه(۹و۱۰ مهرماه ۹۹)و اثر مخاطره : احتمال شکستگی درختان، صاعقه ،کاهش دید موقتی واحتمال آبگرفتگی دربرخی مناطق
دستورفرمایید به فوریت نسبت به :
-صدورهشدارمجدد ،اتخاذتمهیدات لازم و ابلاغ جهت انجام اقدامات پیشگیرانه
-تداوم آماده‌باش و برقراری کشیک شبانه روزی
-حضور بخشهای موردنیاز دستگاههای مرتبط در محل فعالیت وعدم ترک محل خدمت بدون هماهنگی واخذموافقت مسولین ستادپیشگیری ، هماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان
-اطلاع رسانی مستمر وارایه توصیه های ایمنی(مانند:عدم ترددغیرضروری درفضاهای باز و عدم تردد وتوقف در مجاورت رودخانه ها ، مسیل ها،کانالها،آبراهه ها ، تاسیسات ومنابع آبی ،مناطق با احتمال وقوع صاعقه و وزش بادشدید و سقوط اجسام ودرختان) به شهروندان بویژه بیماران تنفسی و قلبی وعروقی ،کودکان،سالمندان ، روستاییان ،عشایر،مسافرین وساکنین مناطق درمعرض خطر
-اتخاذتدابیرلازم جهت پایداری شبکه برقرسانی و جلوگیری ازسقوط خطوط انتقال نیرو
-اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری ازواردآمدن خسارت به کشتهای زراعی،باغی،دام،طیور وبخشهای مختلف کشاورزی
-توصیه به رانندگان جهت احتیاط در رانندگی
-اتخاذتمهیدات لازم درخصوص درختان،سازه های موقت واجسام با احتمال سقوط
-مسدودنمودن جاده های حادثه خیز درصورت ضرورت توسط دستگاههای مرتبط ونیروهای نظامی وانتظامی با هماهنگی فرمانداری ها طبق ضوابط
-اتخاذتدابیرلازم جهت دفع سریع فاضلاب وآبهای سطحی درزمان وقوع بارندگی ها
-ارتباط مستمربا اداره کل مدیریت بحران استان واعلام هرنوع حادثه احتمالی
-اتخاذسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یا کاهش آثارحوادث احتمالی اقدام لازم معمول وگزارش اقدامات رابه این اداره کل ارسال نمایند.
ضمنا هشدارمذکورطی مکاتبه شماره ۴۴/۴۴/۱۶۸۴۵ مورخ ۸مهرماه ۹۹ ابلاغ گردیده است.
امید بن عباس
مشاوراستاندار ومدیرکل مدیریت بحران استان

101