بررسی تعهدات آبفا و شهرداری اهواز در خصوص پیشرفت پروژه‌های فاضلاب

جلسه  بررسی تعهدات شرکت آب و فاضلاب و شهرداری اهواز به ریاست امید بن‌عباس، مساور استاندار و مدیر کل مدیریت بحران خوزستان روز سه‌شنبه ۸ مهر ۹۹ در اداره کل مدیریت بحران خوزستان برگزار شد.

27