بازدید مدیر کل مدیریت بحران از وضعیت پروژه های فاضلاب در آبادان/گزارش تصویری/

امید بن عباس، مدیر کل مدیریت بحران به همراه شهاب صدیقی، مدیر کل امور شهری و شوراهای خوزستان روز دوشنبه ۷ مهر ۹۹ از  پروژه‌های فاضلاب آبادان، ایستگاه‌های پمپاژفاضلاب، کانال‌ آبهای سطحی و وضعیت لایروبی کانال‌های فاضلاب بازدید به عمل آوردند.

30