نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا /گزارش تصویری/

نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا به ریاست استاندار و با حضور  امید بن عباس مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان و دیگر مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد.

44