عبور کانال شریفیه از آزاد راه بندر امام خمینی(ره) منوط به نظر نهایی دفتر فنی استانداری است

جلسه تخصصی در خصوص عبور کانال پورشریفی در محل تلاقی آزاد راه اهواز _بندر امام به هور شریفیه به ریاست امید بن‌عباس، مشاور استاندار و مدیر کل مدیریت بحران در اداره کل مدیریت بحران برگزار شد.*

بن عباس در این نشست با تاکید بر اهمیت پروژه ملی ریزگردها در استان و تاثیر آن‌ها در کاهش چشمگیر وقوع گرد و خاک در استان طی سال‌های اخیر گفت: با همکاری دستگاه‌های متولی این پروژه تا به امروز پیش رفته و امروز شاهد شرایط بهتری نسبت به گذشته هستیم.

وی با اشاره به عبور کانال پورشریفی از آزاد راه بیان کرد: هر تصمیم در این حوزه تنها براساس نظر نهایی دفتر فنی استانداری خوزستان باید صورت گیرد لذا باید آخرین گزارش‌ها و مستندات از سوی مجری طرح در اختیار این واحد قرار داده شود تا حداکثر در ۲۰ روز آینده تصمیم نهایی اخذ شود.

42