1396/10/27
معرفی مدیرکل مدیریت بحران

مدیرکل مدیریت بحران  : مهندس کیامرث حاجی زاده 


تحصیلات  : کاردان بهداشت عمومی - مهندسی آب - کارشناس ارشد مدیریت آموزشی - دانشجوی مقطع دکتری مدیریت آموزشی - مدرس دانشگاه

سوابق اجرایی :

-مدیربیمارستان شهرستان باغملک ( سال 1376)

-رئیس مرکز بهداشت شهرستان امیدیه (79-77)

- مدیربیمارستان آیت الله طالقانی اهواز ( 80-79)

- مدیربیمارستان امام خمینی اهواز ( 81-80)

- معاون اداره کل انتقال خون خوزستان و مدیربیمارستان فوق تخصصی شفای اهواز ( 85-82)

- مدیرمرکزارتباط مردم و دولت ( سامد استانداری خوزستان ) ( 95-93)

- همزمان رییس هیات ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضای استان خوزستان 

- مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند درامور سلامت 

 

سوابق سیاسی و فرهنگی :

- عضو شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

- عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز 

- عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران شاخه استان خوزستان ازابتدا تاکنون 

- مدیرعامل بنیاد بیماران خاص استان خوزستان ( سازمان خیریه مردم نهاد ) 

-عضو فعال پایگاه مقاومت بسیج دبیرستان طالقانی شهرستان باغملک

مسئول انجمن اسلامی دبیرستان طالقانی شهرستان باغملک

 

مدیرکل